.

.

ข้อสอบวิทย์ สสวท. ปี 2560 ข้อที่ 2.

ข้อนี้ บางคนก็บอกว่ายาก บางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะยากตรงไหนเลย

เราลองมาดูกันนะครับว่า เป็นอย่างไร...ข้อที่ 2.


นำผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากัน 4 ชนิด มาทดสอบหาระยะยืดก่อนผ้าขาด ขนาดแรงดึงสูงสุดก่อนผ้าขาด และความสามารถในการดูดซับน้ำ ได้ผลดังตาราง


 ผ้า   ระยะยืดก่อนผ้าขาด   ขนาดแรงดึงสูงสุดก่อนผ้าขาด    ความสามารถในการดูดซับน้ำ  
   1 เซนติเมตร  ♦  ••
   3 เซนติเมตร   ♦♦♦♦  ••••
   20 เซนติเมตร  ♦♦  •••
 D  18 เซนติเมตร  ♦♦♦  

หมายเหตุ 

     ♦       แทนขนาดแรงดึงที่ใช้น้อยที่สุด

     ♦♦♦♦  แทนขนาดแรงดึงที่ใช้มากที่สุด

     •       แทนความสามารถในการดูดซับน้ำน้อยที่สุด

     ••••  แทนความสามารถในการดูดซับน้ำมากที่สุด


ข้อใดถูกต้อง

1. ผ้า A เหมาะสำหรับทำผ้าถูพื้นมากกว่าผ้า C

2. ผ้า B เหมาะสำหรับทำเป็นร่มมากกว่าผ้า D

3. ผ้า C เหมาะสำหรับทำเป็นถุงใส่ของ

4. ผ้า D เหมาะสำหรับทำเป็นผ้าพันเข่าเพื่อบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกในตัวเลือกของคำตอบต้องการนำผ้าไปใช้งานอยู่สี่แบบ คือ ผ้าถูพื้น ผ้าทำร่ม ผ้าทำถุง และผ้าพันเข่า

เราลองมาช่วยกันคิดดูนะครับว่าแต่ละแบบนั้นควรมีสมบัติที่เกี่ยวกับ ระยะยึดก่อนผ้าขาด ขนาดแรงดึงสูงสุดก่อนผ้าขาด และความสามารถในการดูดซับน้ำ อย่างไรบ้าง


ผ้าถูพื้น : ผ้าถูพื้นนี่ควรจะซับน้ำได้เยอะๆ ใช่ไหมครับ ดังนั้นถ้าเลือกได้เราก็เลือกผ้า C ก่อนเลยนะครับ

ผ้าทำร่ม : ผ้าทำร่มก็ควรจะดูดซับน้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทนต่อแรงดึงไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะร่มนั้นเวลากางออกก็เพียงแต่ให้ตึงๆ พอสมควร

              แต่ถ้าเลือกผ้า D ก็เหมือนจะยืดไปหน่อย แต่ถ้าเป็นผม ผมจะเลือกผ้า A ครับ เว้นแต่ถ้าไม่มีให้เลือก ก็เลือก D ก็ได้ครับ

ผ้าทำถุง : ถุงนี่โดยทั่วไปต้องขาดยากๆ นะครับ และก็ไม่ควรยืดเยอะจนย้วย ดังนั้นเราก็เลือก B มาทำก็ไม่เลวนะครับ

ผ้าพันเข่า : ผ้าพันเข่านี่ก็ต้องยืดได้เยอะๆ หน่อย ทนแรงดึงได้ดีนิดนึง ดังนั้นอาจเลือก C หรือ D ก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรซึมซับน้ำมากเกินไป ซึ่งแบบ D ก็น่าจะสนใจที่สุดนะครับ ทีนี้เราก็มาดูคำตอบแต่ละข้อกัน

 

คำตอบข้อที่ 1. ผ้า A เหมาะสำหรับทำผ้าถูพื้นมากกว่าผ้า C

   ผ้า A ดูดซับน้ำได้น้อยกว่า C รวมทั้งขาดง่ายกว่าด้วย ดังนั้นจึงน่าจะผิดนะครับ


คำตอบข้อที่ 2. ผ้า B เหมาะสำหรับทำเป็นร่มมากกว่าผ้า D

   ผ้า B ถึงแม้ว่าจะทนแรงดึงก่อนที่จะขาดได้ดี แต่ก็ดูดซับน้ำมากๆ ซึ่งไม่ควรนำมาทำเป็นร่ม

   ส่วนผ้า D นั้น น่าจะเหมาะกว่าเยอะเลยเพราะดูดซับน้ำน้อย และทนแรงดึงสูงพอสมควร ดังนั้นคำตอบนี้จึงผิดครับ


คำตอบข้อที่ 3. ผ้า C เหมาะสำหรับทำเป็นถุงใส่ของ

   ผ้า C นี่ ยืดมากๆ เลยครับ ถ้าเอาไปทำถุงใส่ของคงจะย้วยๆ เสียรูป เสียทรงจนไม่น่าใช้ คำตอบข้อนี้จึงผิดเช่นเดียวกัน


คำตอบข้อที่ 4. ผ้า D เหมาะสำหรับทำเป็นผ้าพันเข่าเพื่อบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก

   ข้อนี้น่าสนใจนะครับ เพราะผ้าพันเข่านี่ควรมีสมบัติพิเศษคือสามารถยืดได้เยอะๆ โดยไม่ขาด ดังนั้นถ้าจะเลือกผ้า D ก็ไม่เลวนะครับดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือ ข้อ 4. ครับพี่น้อง ง ง ง


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช