.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ปี 2560 ข้อที่ 6.


ข้อที่ 6.


นักเรียนกลุ่มหนึ่งสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ A ฺ C และ D ได้ผลดังตาราง

จากข้อมูลที่กำหนดให้ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุในข้อใดที่มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

1. วัสดุ A และ วัสดุ B

2. วัสดุ B และ วัสดุ C

3. วัสดุ A และวัสดุ D

4. วัสดุ C และวัสดุ D


ก่อนอื่นใดนั้น พี่ป้าน้าอาคิดว่าระหว่างสารที่เป็นของแข็ง ของเหลว กับแก๊ส สารใดควบคุมการแพร่กระจายได้ยากน้อยกว่ากันครับ

ลองวิเคาระห์วิจารณ์กับน้องๆหนูๆ ดูก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมาช่วยกันเฉลยกัน...


ใช่แล้วครับ สารที่ควบคุมการแพร่กระจายได้ยากที่สุดก็คือสารที่มีสถานะเป็นแก๊ส

รองลงมาก็เป็นของเหลว และที่ควบคุมง่ายที่สุดก็เป็นของแข็ง


และสารใดก็ตามสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ง่ายๆในสภาพทั่วๆไป ก็พึงควรระวังไว้ก่อนว่าควบคุมได้ยากเช่นเดียวกัน 

ดังนั้นเมื่อเราทราบหลักการเบื้องต้นกันอย่างนี้แล้ว เราก็ค่อยๆมาพิจารณาวัสดุ A B C และ D กันนะครับ


วัสดุ A มีลักษณะเป็นก้อนแข็งสีขาว น้ำหนักเบา พอเราเอามาใส่ถุง ปิดปากถุงแล้วทุบ ก็จะได้ก้อนแข็งสีขาวที่มีขนาดเล็กลง

ซึ่งจากข้อมูลนั้น จะเห็นได้ว่าเดิมเป็นก้อนแข็งสีขาว พอทุบแล้วก็ยังเป็นก้อนแข็งสีขาวอยู่เพียงแต่ขนาดเล็กลง แสดงว่าวัสดุ A น่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และไม่ได้เปลี่ยนสถานะ ดังนั้นการควบคุมจึงน่าจะทำได้ง่าย ถ้าเราใส่ห่อบรรจุมิดชิดโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมจึงน้อยมากๆ ว่าไหมครับ


วัสดุ B นั้น แรกเริ่มเดิมทีเป็นก้อนแข็งสีขาว มีความเย็นมากๆจนจับด้วยมือเปล่าไม่ได้ แต่พอเอามาใส่ขวดปิดฝาไว้ แล้วทิ้งไว้กลางแดดขวดจะระเบิดแตกออก และเกิดเป็นไอสีขาวจำนวนมาก

ซึ่งพอฟังดูอย่างนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าแค่ทิ้งไว้กลางแดดก็สลายตัวเป็นไอแล้วดันจนขวดแตก การเก็บรักษาจึงน่าจะยุ่งยากน่าดู โอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมจึงมีมากๆ เลยครับ


วัสดุ C เดิมเป็นของแข็ง แต่พอจุดไฟเผาจะติดไฟและเกิดแก๊สปริมาณมาก ซึ่งพอฟังว่าติดไฟได้ก็เริ่มระแวงแล้วนะครับ ยิ่งพอบอกว่าเกิดแก๊สปริมาณมากด้วยนี่ต้องตีความไว้ก่อนเลยครับว่ามีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมได้ และพอโจทย์บออกว่าเป็นแก๊สชนิดเดียวกับลมหายใจออกของเราด้วย ก็บอกได้เลยใช่ไหมครับว่าคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมได้


วัสดุ D เดิมเป็นก้อนสีขาว พอให้ความร้อนก็จะกลายเป็นของเหลวแล้วพอทิ้งไว้ให้เย็นก็จะกลับกลายเป็นของแข็งสีขาวอีกครั้ง แสดงว่าวัสดุ D มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเมื่อได้รับความร้อน โอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมก็จะไม่มากเท่ากับ B และ C นะครับดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องว่าวัสดุที่มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมน้อยก็คือ วัสดุ A และ D ซึ่งก็คือคำตอบข้อ 3. นั่นเองครับ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช