.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 1.

 

ข้อที่ 1.


ของแข็ง 4 ชนิด คือ A B C และ D มีสมบัติดังตาราง

  สาร    การละลายน้ำ   การถูกดูดด้วยแม่เหล็ก    การเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความร้อน  
A ไม่ละลาย ถูกดูด หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงมาก
B ละลาย ไม่ถูกดูด หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงมาก
C ไม่ละลาย ไม่ถูกดูด  เปลี่ยนเป็นแก๊สโดยไม่หลอมเหลว
D ไม่ละลาย ไม่ถูกดูด หลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงมาก

เมื่อนำของผสมของสาร 4 ชนิดมาแยกให้เป็นสารบริสุทธ์ โดยใช้กระบวนการที่ 1 2 3 และ 4 ตามแผนภูมิ ดังนี้

ข้อใดระบุกระบวนการได้ถูกต้อง

  ตัวเลือก      กระบวนการที่ 1        กระบวนการที่ 2       กระบวนการที่ 3     กระบวนการที่ 4  
1 ใช้แม่เหล็กดูด ใช้กรวยแยก กรอง ระเหิด
2 ละลายน้ำแล้วกรอง ใช้แม่เหล็กดูด กลั่น ระเหยแห้ง
3 ใช้แม่เหล็กดูด ละลายน้ำและกรอง ระเหยแห้ง ระเหิด
4 ร่อนด้วยตะแกรง ละลายน้ำแล้วกรอง ใช้กรวยแยก

ระเหยแห้งสำหรับข้อสอบแบบนี้นั้น จะว่าง่ายก็ง่ายนะครับ

เพราะเราไม่ต้องใช้ความรู้อื่นๆมาประกอบมากมายเลย เพียงแต่ตั้งสติดีๆ แล้วก็คิดตามที่โจทย์บอกเท่านั้นเองครับ

มาลองกันเลยนะครับ...


ตามแผนภูมินั้น กระบวนการที่ 1 สามารถแยก A ออกเป็นกลุ่มหนึ่ง แล้วแยก B C และ D ออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง

ซึ่งเมื่อดูตามตารงข้างบนที่โจทย์กำหนดมาให้นั้น

A เป็นกลุ่มนึง แล้ว B C และ D เป็นอีกกลุ่มนึง มีได้กรณีเดียวคือ การถูกดูดด้วยแม่เหล็ก

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากตัวเลือกคำตอบแล้ว ข้อที่น่าจะถูกมีแค่ข้อ 1 กับข้อ 3 นะครับ

ส่วนข้อ 2 กับ 4 เราสามารถตัดออกได้เลยใช่ไหมครับ

 

ทีนี้มาดูกระบวนการที่ 2 กันนะครับ

จากแผนภูมิ กระบวนการที่ 2 นี้ สามารถแยก B ออกมาจาก C และ D ใช่ไหมครับ

นั่นแสดงว่าที่กระบวนการนี้ C กับ D ต้องมีสมบัติเหมือนกัน ส่วน B จะต้องมีสมบัติไม่เหมือน  C กับ D   

จากตารางสมบัติของสารที่โจทย์ให้มา   C D ที่มีสมบัติเหมือนกันและไม่เหมือนกับ B ก็คือ การละลายน้ำนั่นเอง

แสดงว่า กระบวนการที่ 2 นี้ ควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละลายน้ำนะครับ


ทีนี้ เรากลับมาดูที่ตัวเลือกคำตอบ 1 กับ 3 (2 กับ 4 เราได้ตัดออกไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับ)

เราจะเห็นว่ากระบวนการที่ 2 ของคำตอบข้อ 1. คือ ใช้กรวยแยก ส่วนคำตอบข้อ 3. คือ การละลายน้ำแล้วกรอง

ดังนั้น คำตอบข้อที่ 3. ก็น่าจะถูกต้องมากกว่า

ซึ่งทำถึงแค่นี้เราก็ตอบได้แล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อตัวเลือก 1 2 และ 4 ไม่ถูกต้อง คำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อ 3. อย่างแน่นอนครับ


ทีนี้ ถ้าเราอยากจะยืนยันคำตอบว่าคำตอบข้อ 3. ถูกต้องจริงหรือไม่ เราก็ต้องเอากระบวนการที่ 3 คือการระเหยแห้ง และ 4 คือการระเหิด ไปตรวจสอบดูสมบัติในตารางที่โจทย์ให้มานะครับ โดย...

ดูที่ B นะครับ ซึ่งจากกระบวนการที่ 2 ที่เป็นการละลายน้ำแล้วกรองนั้น เราทราบแล้วว่า C D ไม่ละลายน้ำ และ B ละลายน้ำ

ดังนั้น เมื่อเราอยากได้ B ที่ละลายน้ำอยู่ เราก็ต้องระเหยแห้งไงครับ

แสดงว่ากระบวนการที่ 3  คือการระเหยแห้ง อย่างแน่นอน


ทีนี้ก็เหลือ C กับ D ที่ไม่ละลายน้ำ

เราก็มาดูสมบัติที่เหลืออยู่ที่ยังไม่เคยเอามาใช้ ก็คือ การเปลี่ยนแปลงเมื่อให้ความร้อน

เราก็จะพบว่า C สามารถเปลี่ยนเป็นแก๊สได้ แต่ D จะหลอมเหลวที่อุรหภูมิสูง

ดังนั้น เราก็ใช้การให้ความร้อนให้ C กลายเป็นแก๊สออกไป ซึ่งก็คือการระเหิดนั่นเอง

กระบวนการที่ 4 จึงเป็นการระเหิด อย่างไม่ต้องสงสัย


ดังนั้น ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งว่า คำตอบข้อที่ 3. เป็นความตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้อง ง ง ง


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช