.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 2.

 

ข้อที่ 2.


นักเรียนคนหนึ่ง ใช้เกณฑ์จำแนกสาร A B C และ D ได้ดังแผนผัง ดังนี้

กำหนดให้รูป 1  2  3  และ 4 แสดงภาพที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าในบีกเกอร์และภาพขยายระดับอนุภาค

ลักษณะสาร A B C และ D ในแผนผังตรงกับรูปใด

    ตัวเลือก         สาร A          สาร B         สาร C         สาร D    
1 รูป 1 รูป 3 รูป2 รูป 4
2 รูป1 รูป 2 รูป4 รูป 3
3 รูป 2 รูป 3 รูป 1 รูป 4
4 รูป 2 รูป 1 รูป 3 รูป 4โจทย์ข้อนี้นั้น เราก็ใช้หลักเกณฑ์การทำโจทย์วิธีเดียวกับข้อที่ 1. ซึ่งนั่นก็คือใช้ "สติ" ครับ

ส่วนความรู้ว่าสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม และสารอะไรต่อมิอะไร เราอาจเอาวางไว้ก่อนก็ได้ครับทีนี้ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ...


จากแผนภูมิ นักเรียนคนนี้ใช้หลักเกณฑ์ความเป็นเนื้อเดียวของสารมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งทำให้ได้สาร 2 กลุ่ม คือ A กับกลุ่ม B C D

และเมื่อนำมาเทียบกับรูปสารในบีกเกอร์ เราก็บอกได้ว่า รูปที่ 2 สารมีลักษณะเป็นขุ่นๆ ส่วน รูปที่ 1 3 และ 4 มีลักษณะใสๆ

แสดงว่า A คือ รูปที่ 2 ส่วน B C D คือรูปที่ 1 หรือ 3 หรือ 4 ซึ่งยังไม่ทราบว่าคืออะไร


ดังนั้น เมื่อมาดูที่ตัวเลือกของคำตอบ เราก็จะบอกได้ว่าข้อที่น่าจะถูกต้องในตอนนี้ก็คือข้อ  3. หรือ ข้อ 4. ใช่ไหมครับ

(ก็เพราะเรารู้แล้วว่าสาร A  คือรูปที่ 2.) ดังนั้น ข้อที่มีความน่าจะเป็นจึงเหลือข้อ 3. กับข้อ 4.

    ตัวเลือก         สาร A          สาร B         สาร C         สาร D    
3 รูป 2 รูป 3 รูป 1 รูป 4
4 รูป 2 รูป 1 รูป 3 รูป 4

 

ทีนี้ นักเรียนคนนี้ก็แบ่งกลุ่มอีกโดยใช้เกณฑ์ความบริสุทธิ์ของสาร ซึ่งเมื่อดูตามรูปภาพขยายระดับอนุภาคที่โจทย์ให้มา ก็จะเห็นได้ว่า รูป 1 มีอนุภาคหลายอย่างปนกันอยู่ ส่วนรูป 3 มีเพียงอนุภาคแบบเดียวกันเท่านั้น และส่วนรูป 4 มีเพียงอนุภาคแบบเดียวกันเช่นกัน

ดังนั้น รูปที่ 1 จึงควรเป็นสาร B

ส่วน รูป 3 กับ 4 อาจเป็น C หรือ D


เมื่อเป็นอย่างนี้ เมื่อเรารู้ว่าสาร B คือรูปที่ 1 คำตอบที่ถูกต้องจึงต้องเป็นข้อ 4 เท่านั้น

โดยไม่ต้องพิจารณาสาร C กับสาร D เลยก็ได้ ใช่ไหมครับพี่น้องทีนี้ ถ้าหากพี่ๆ จะถามว่า...เราจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่า สาร C อยู่ในบีกเกอร์รูปใด สาร D อยู่ในบีกเกอร์รูปใด?

ผู้น้อยใคร่เรียนว่า โดยความคิดเห็นแบบส่วนตั๊วส่วนตัวนั้น

ข้อมูลที่โจทย์ให้มานั้น เราไม่สามารถบอกได้ว่า C กับ D อยู่ในบีกเกอร์รูปใดครับพี่น้อง

เรารู้เพียงแต่ว่า ถ้าไม่ รูป 3 ก็รูป 4 เท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้อง ง ง ง


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช