.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 4.


ข้อ 4.


นักเรียนคนหนึ่งทดสอบการทำงานของเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยย่อยเส้นใยใบไม้ให้เป็นสีน้ำตาล ณ อุณหภูมิต่างๆ โดยจัดชุดการทดลอง 4 ชุด ซึ่งใส่ใบไม้มวล 10 กรัม ลงในขวดที่บรรจุของเหลวปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากันทุกชุดการทดลอง ดังรูป


ตั้งชุดการทดลองไว้นาน 7 วัน แล้วนำใบไม้ในขวดแต่ละชุดออกมาชั่งมวล ได้ผลดังแผนภูมิแท่ง


จากการทดลอง พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ที่อุณหภูมิ 60 C เอนไซม์ทำงานได้ดีกว่าที่อุณหภูมิ 37 C

ข. อุณหภูมิมีผลต่อการสลายตัวของใบไม้เสมอ

ค. เมื่อนำใบไม้ออกไปแล้ว น้ำหนักของขวดและของเหลวที่เหลือในขวดของชุดที่ 4 น้อยกว่าชุดที่ 2


ข้อใดถูกต้อง

1. ก

2. ค

3. ก และ ข

4. ข และ ค


เราลองมาพิจารณาข้อความทั้งสามว่า มีข้อใดบ้างผิด-ถูกอย่างไรนะครับ...


แต่ก่อนอื่นใดเรามาอ่านกราฟกันซักนิดก่อนนะครับ โจทย์บอกว่าเมื่อผ่านไป 7 วัน นักเรียนจะนำใบไม้ในขวดแต่ละขวดมาชั่งน้ำหนัก แสดงว่าถ้าใบไม้จากขวดไหนมีน้ำหนักเบาก็แสดงว่า ถูกเอนไซม์ย่อยไปเยอะ ซึ่งจากกราฟ จะเห็นได้ว่าชุดที่ 2 ย่อยเยอะสุด รองลงมาก็คือชุด 4  ส่วนชุดที่ 1 กับ 3 เหมือนกับว่าแทบจะไม่ถูกย่อยเลย


ทีนี้มาดูข้อความกันนะครับ


ข้อ ก. ที่อุณหภูมิ 60 C เอนไซม์ทำงานได้ดีกว่าที่อุณหภูมิ 37 C

ข้อนี้ผิดครับ เพราะที่บอกว่าชุดที่ 4 ย่อยดีกว่าชุดที่ 2 นั้น จริงๆแล้วชุดที่ 2 ดีกว่านะครับ


ข้อ ข. อุณหภูมิมีผลต่อการสลายตัวของใบไม้เสมอ

อย่ามาหลอกกันซะให้ยากดีกว่านะครับ เพราะชุดการทดลองที่ 3 มีการปรับเพิ่มอุณหภูมิมากกว่าชุดที่ 1 ตั้งเยอะ น้ำหนักที่ชั่งได้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ข้อนี้จึงผิดเช่นเดียวกัน


ข้อ ค. เมื่อนำใบไม้ออกไปแล้ว น้ำหนักของขวดและของเหลวที่เหลือในขวดของชุดที่ 4 น้อยกว่าชุดที่ 2

คำพูดในข้อนี้ จริงๆ แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ ขอเพียงน้องๆหนูๆ ต้องใช้สติในการอ่านซักนิดก็จะทำได้แล้วครับ โดยที่ใบไม้ที่ถูกย่อยต้องเปลี่ยนสภาพเป็นอะไรซักอย่างที่ละลายอยู่ในขวดนั้น ดังนั้น เมื่อชุดที่ 4 น้ำหนักใบไม้หายไปน้อยกว่าชุดที่ 2 ก็แสดงว่าน้ำหนักของขวดและของเหลวของชุดที่ 4 ก็ย่อมต้องน้อยกว่าชุดที่ 2 เลยครับ ดังนั้นคำพูดข้อนี้จึงถูกต้องครับพี่ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องมีเพียงข้อ ค. ข้อเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือคำตอบข้อ 2. นั่นเองครับเพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช