.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 7.


ข้อที่ 7.


เมื่อนำสาร A  B และ C มาผสมกัน แล้วนำมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ T โดยแสดงแบบจำลองอนุภาคของสาร A  B และ C ณ อุณหภูมิ T ดังรูป

กำหนดให้ สาร A  B  และ C เริ่มเดือดที่อุณหภูมิ 40 C  100 C  และ 190 C ตามลำดับ


ข้อใดแสดงค่าอุณหภูมิ T ที่เป็นไปได้ และระบุชนิดของสารตามแบบจำลองของอนุภาคของสารได้ถูกต้อง
จทย์บอกเราในประเด้นสำคัญมาแล้วว่า...

   สาร A เริ่มเดือดที่อุณหภูมิ 40 C 

   สาร B เริ่มเดือดที่อุณหภูมิ 110 C 

   สาร C เริ่มเดือดที่อุณหภูมิ 190 C


สิ่งที่โจทย์บอกมานั้น แปลความออกมาได้เป็นดังรูปข้างล่างนี้ครับ

จากรูปข้างบนนี้ อธิบายได้แบบง่ายๆ ดังนี้ครับพี่...

   - ที่อุณหภูมิ 40 องศา จนถึงก่อน 110 องศา จะมีเพียงสาร A ที่ระเหยได้

   - ที่อุณหภูมิ 110 องศา จนถึงก่อน 190 องศา จะมีสาร A กับสาร B ที่ระเหยเป็นไอได้

   - ที่อุณหภูมิ 190 องศา ขึ้นไป ทั้ง A  B  และ C กลายเป็นไอทั้งหมดเลยทีนี้ เราก็มาพิจารณาตัวเลือกของคำตอบ ซึ่งจะพบว่า


คำตอบข้อที่ 1. ที่อุณหภูมิ 50 C

   คำตอบข้อนี้ตามตารางอ่านได้ว่า สาร A เป็นไอ ส่วนสาร B กับ C ยังอยู่รวมกันเป็นของเหลวไม่ระเหยไปไหน 

   ซึ่งตามจริงแล้ว A ต้องเป็นไอ ส่วนสาร B กับ C ยังอยู่รวมกันเป็นของเหลวไม่ระเหยไปไหน

   คำตอบข้อนี้จึงน่าจะถูกต้อง


คำตอบข้อที่ 2. ที่อุณหภูมิ 50 C

   คำตอบข้อนี้ตามตารางอ่านได้ว่า  B เป็นไอ  ส่วน A กับ C ยังไม่ระเหย

   ซึ่งจริงๆ แล้ว A ต้องเป็นไอ ส่วนสาร B กับ C ยังอยู่รวมกันเป็นของเหลวไม่ระเหยไปไหน

   คำตอบข้อนี้จึงผิดครับ


คำตอบข้อที่ 3. ที่อุณหภูมิ 130 C

   คำตอบข้อนี้ตามตารางอ่านได้ว่า C เป็นไอ  ส่วน A กับ B ยังไม่ระเหย

   ซึ่งจริงๆ แล้ว ที่อุณหภูมิ 130 C  ทั้ง A และ B ต้อง เป็นไอไปหมดแล้ว

   คำตอบข้อนี้จึงผิดเช่นเดียวกัน


คำตอบข้อที่ 4. ที่อุณหภูมิ 130 C

   คำตอบข้อนี้ตามตารางอ่านได้ว่า A ระเหยเป็นไอ  ส่วน B และ C ยังไม่ระเหย

   ซึ่งจริงๆ แล้ว ที่อุณหภูมิ 130 C  ทั้ง A และ B ต้อง เป็นไอไปหมดแล้ว

   คำตอบข้อนี้จึงผิดเช่นเดียวกัน


ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นคำตอบข้อ 1. นะครับ

 

 

เป็นไงครับสำหรับโจทย์ 6 - 7 ข้อที่ผ่านมากนี้ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้มากที่สุดคือ "สติ" นะครับ

เพราะความรู้อย่างนี้ เด็กๆ ป.6 ทุกคนจะทราบกันอยู่แล้ว


ดังนั้น เวลาทำข้อสอบนั้น สิ่งที่สำคัญมากๆ ก็คือ "การมีสติ" นะครับ

เพราะการมีสติ จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และคิดอย่างเป็นระบบได้


แต่หากสติของเรา "แตก" เมื่อไร

ปัญหาจะง่ายจะยากเพียงใด ก็จะนึกหาหนทางแก้ไม่ได้ทุกเรื่องเชียวครับ พ่อแม่พี่น้อง ง  ง   ง

 


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช