.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 8.


ข้อที่ 8.


นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองเพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้


พิจารณาข้อความดังต่อไปนี้


ก. สาร B ละลายได้มากกว่าสาร A

ข. ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการละลายของสาร

ค. ชนิดของตัวทำละลายมีผลต่อการละลายของสาร

ง. การเปรียบเทียบผลการละลายของสารที่อุณหภูมิต่างกัน

จ. ที่อุณหภูมิสูง สาร A และสาร B ละลายได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่ำ


ข้อใดคือสมมติฐานของการทดลองนี้

1. ก และ จ

2. ข และ จ

3. ค และ ง

4. ง และ กข้อสอบข้อนี้กำลังเช็คว่า เราเข้าใจนิยามของคำว่า"สมมติฐาน" หรือไม่ และตั้งสมมติฐานเป็นหรือไม่

ซึ่งก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยครับพี่น้อง

เพราะสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนผลของสิ่งที่เราสงสัยอยู่ว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดอยู่หรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ยกตัวอย่าง จากข้อที่ 6. ที่ผ่านมาตะกี้นะครับ...

ในข้อที่ 6 นั้น เราคุยกันว่า ที่พี่ผู้หญิงปรับเปลี่ยนทรงผมในแบบต่างๆ ก็เพื่อให้หนุ่มน้อยคนนั้นหันมาสนใจเรานั้น

จะเห็นได้ว่าตัวแปรต้นคือทรงผม ส่วนตัวแปรตามคืออาการที่หนุ่มนั้นหันมาสนใจ

ดังนั้น สมมติฐานก็คือ "การเปลี่ยนทรงผมจะทำให้หนุ่มคนนั้นหันมาสนใจเรา"   อะไรทำนองนี้แหละครับ

ที่สำคัญคือต้องเขียนแบบฟันธงลงไปเลยว่าถ้าทำอันนี้แล้วจะได้อันนั้น

ไม่เขียนแบบคลุมๆเครือๆ จนชาวบ้านงงว่าจะศึกษาใคร อะไร อย่างไร กันแน่ 


ง่ายๆ และไม่ซับซ้อนเลย ใช่ไหมครับพี่?


พอเราเข้าใจเรื่องการตั้งสมมัติฐานแล้วเราก็ลองมาทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับ...

จากตารางที่เด็กนักเรียนออกแบบนั้น เป็นการเก็บข้อมูลการละลายของสาร A และ B ในอุณหภูมิต่างกันนะครับ


ดังนั้น ตัวแปรต้นคือ อุณหภูมิที่ต่างๆดัน ตัวแปรตามคือการละลายของสาร A และสาร B

สมมติฐานจึงต้องเกี่ยวกับตัวแปรต้นกับตัวแปรตามตามที่ระบุเท่านั้น


เมื่อเป็นดังนี้ เราก็มาพิจารณากันนะครับว่าข้อ ก ถึง จ ที่โจทย์ให้มานั้น ข้อไหนควรเป็นสมมติฐานได้บ้าง

 


สมมติฐานข้อ ก. สาร B ละลายได้มากกว่าสาร A

   ข้อนี้ก็น่าสนใจนะครับ เพราะพูดถึงสาร A กับ B และพูดถึงการศึกษาการละลาย เสียดายอยู่นิดนึงตรงที่ว่าไม่ได้พูดถึงอุณหภูมิ แต่ข้อสมมติฐานข้อนี้ อาจหมายถึงสาร B ละลายได้มากกว่าสาร A ในทุกๆ ช่วงของอุณหภูมิก็ได้

 


สมมติฐานข้อ ข. ศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการละลายของสาร

   ข้อนี้พูดกว้างไปหน่อยนะครับ เพราะนักเรียนจะศึกษาสารแค่ 2 ตัว แล้วจะนำไปสรุปว่าอุณหภูมิมีผลต่อการละลายก็มากเกินไปนิด


 

สมมติฐานข้อ ค. ชนิดของตัวทำละลายมีผลต่อการละลายของสาร

 

   ข้อนี้ผิดอย่างแน่นอนเลยครับ เพราะในการทดลองนี้ไม่ได้เปลี่ยนตัวทำลายเลย ดังนั้นจึงไม่สามารพูดได้ว่าจะศึกษาชนิดของตัวทำละลายว่าจะมีผลต่อการละลาย


สมมติฐานข้อ ง. การเปรียบเทียบผลการละลายของสารที่อุณหภูมิต่างกัน

 

   ข้อนี้ ก็ดูเข้าทีนะครับ แต่พูดรวมไปนิดโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นสาร A กับสาร B


สมมติฐานข้อ จ. ที่อุณหภูมิสูง สาร A และสาร B ละลายได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่ำ

   ข้อนี้เขียนสมมติฐานได้ชัดเจนเลยครับการจะศึกษาว่าที่อุณหภูมิสูง สาร A และสาร B ละลายได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งหลังจากการทดลองไปแล้วผลที่ได้จะเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องสำคุญแต่อย่างใดนะครับ


ดังนั้น เมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้ เราจะพบได้ว่า...

ข้อ ค. ผิดแน่ๆ และ

ข้อ จ. ถูกแน่ๆ

 

คำตอบที่ถูกต้องจึงเหลือข้อที่ควรพิจารณาอยู่ 3 ตัวเลือก คือ

 

1. ก และ จ

   ข้อนี้เป็นข้อที่น่าจะถูกมากที่สุดนะครับ ก็ด้วยเหตุผลตามที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละครับ

 

2. ข และ จ

   ข้อนี้ ที่น่าจะผิดคือข้อ ข. เพราะเป็นข้อสมมติฐานที่กว้างกว่าการทดลอง


4. ง และ ก

   ข้อนี้ ที่น่าจะผิดคือข้อ ง. เพราะเป็นข้อสมมติฐานที่กว้างกว่าการทดลองเช่นเดียวกัน

 

ดังนั้น เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราก็ควรจะเลือกคำตอบข้อ 1. เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช