.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 37.


ข้อที่ 37.


พิจารณาต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีการตอกตะปูไว้บริเวณส่วนต่างๆ ดังรูป

เมื่อปล่อยต้นไม้ทิ้งไว้เป็นเวลา 3 ปี ตำแหน่งของตะปูหมายเลขใดจะมีการเปลี่ยนแปลงจากตำแหน่งเดิมมากที่สุด

1. ตำแหน่งที่ 1

2. ตำแหน่งที่ 2

3. ตำแหน่งที่ 3

4. ตำแหน่งที่ 4


เป็นไงบ้างครับ ข้อสอบข้อนี้พอจะทำได้ไหมครับ...


ในเบื้องต้น เราต้องมาทำความเข้าใจกับหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตก่อนนะครับ 

ใช่แล้วครับ หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตก็คือ เซลล์ นั่นเองครับ พืชต้นหนึ่งๆจะประกอบไปด้วยเซลล์หลายล้านเซลล์มาอยู่รวมกัน โดยเซลล์จำนวนหลายๆเซลล์ของพืชเมื่อรวมกันแล้วทำหน้าที่คล้ายกัน จะเรียกว่าเนื้อเยื่อ หรือเรียกแบบภาษาต่างดาวว่า PlantTissue 

ซึ่งเจ้า Plant Tissue นี่ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามความสามารถในการแบ่งตัวของเนื้อเยื่อ คือเนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue) และเนื้อเยื่อถาวร (Permanent tissue) ครับ


เจ้าเนื้อเยื่อเจริญนี่แหละครับ ที่ทำให้เราเห็นว่าพืชเจริญเติบโตขึ้น โดยถ้าอยู่ที่ปลายยอดหรือปลายราก ก็จะทำหน้าที่แบ่งตัวทำให้ยอดหรือรากยืดยาวออกไป แต่ถ้าอยู่ที่ลำต้นก็จะทำให้ลำต้นขยายออกด้านข้างทำให้เราเห็นว่าลำต้นอ้วนขึ้น

ดังนั้น เมื่อเป็นอย่างนี้ เราก็สามารถบอกได้อย่างทันทีเลยว่า ตำแหน่งตะปูตามตำแหน่งที่ 1 จากรูปที่โจทย์กำหนด จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมากที่สุด ส่วนตำแหน่งที่ 3 ก็จะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งน้อยที่สุด


เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เลือกตอบคำตอบข้อ 1 เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช