.

.

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 40. เขียนโดย SarnSeri 1529
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 41. เขียนโดย SarnSeri 1303
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 42. เขียนโดย SarnSeri 1350
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 43. เขียนโดย SarnSeri 1378
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 44. เขียนโดย SarnSeri 1908
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 45. เขียนโดย SarnSeri 1454
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 46. เขียนโดย SarnSeri 1410
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 47. เขียนโดย SarnSeri 1906
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 48. เขียนโดย SarnSeri 3008
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 49. เขียนโดย SarnSeri 1721