.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.3 ปี 2554

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยิ้มก่อนอ่าน ตาหวานก่อนเปิด เขียนโดย SarnSeri 7590
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 1 เขียนโดย SarnSeri 66646
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 2 เขียนโดย SarnSeri 39000
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 3 เขียนโดย SarnSeri 18197
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 4 เขียนโดย SarnSeri 20795
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 5 เขียนโดย SarnSeri 22330
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 6 เขียนโดย SarnSeri 16201
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 7 เขียนโดย SarnSeri 31877
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 8 เขียนโดย SarnSeri 17118
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 9 เขียนโดย SarnSeri 23354