.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.3 ปี 2554

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยิ้มก่อนอ่าน ตาหวานก่อนเปิด เขียนโดย SarnSeri 7240
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 1 เขียนโดย SarnSeri 64905
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 2 เขียนโดย SarnSeri 36878
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 3 เขียนโดย SarnSeri 17279
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 4 เขียนโดย SarnSeri 19756
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 5 เขียนโดย SarnSeri 21193
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 6 เขียนโดย SarnSeri 15502
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 7 เขียนโดย SarnSeri 28710
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 8 เขียนโดย SarnSeri 16013
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 9 เขียนโดย SarnSeri 21964