.

.

ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 7

 

ทีนี้ มาดูตัวเลือกแต่ละคำตอบกันครับ...

ตัวเลือกที่ 1. แสงมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
ตัวเลือกที่ 2. ความชื้นมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
ตัวเลือกที่ 3. อุณหภูมิมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

จากการทดลอง จะเห็นได้ว่า ทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแสง อุณหภูมิ และความชื้นแต่อย่างใด แสดงว่าเหล่านี้เป็นตัวแปรควบคุม ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทดลอง ดังนั้น ตัวเลือกทั้ง 3 ข้อ นี้ น่าจะไม่ถูกต้อง


ตัวเลือกข้อ 4. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

เราทราบแล้วว่าสมบัติของโซเดียมไฮดรอกไซค์ประการหนึ่ง คือสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้

ดังนั้น ชุดการทดลองที่มีการใส่โซเดียมไฮดรอกไซค์ไว้ จะมีผลทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศลดลง จนทำให้ไม่ครบองค์ประกอบที่เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจพบแป้งได้ที่ใบ ดังนั้น ตัวเลือกข้อนี้น่าจะถูกต้อง

ดังนั้น คำตอบข้อ 4. น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดโจทย์ข้อที่ 8. เค้าถามว่าไงครับพี่...

คอมเมนต์   

 
#1 親愛なる ๒๕๕๖-๐๗-๒๖ ๑๖:๓๓
私は確信しています。
อ้างอิง
 
 
#2 opal ๒๕๕๖-๐๙-๐๙ ๑๘:๔๓
it was great :roll:
อ้างอิง
 
 
#3 opal ๒๕๕๖-๐๙-๐๙ ๑๘:๔๔
:D :lol: :roll: เจ๋งมาก
อ้างอิง
 
 
#4 opal ๒๕๕๖-๐๙-๐๙ ๑๘:๔๗
:eek: มีตั้ง3pages :eek: เเต่ก็ :-)
อ้างอิง
 
 
#5 ผู้ติดตาม bio ๒๕๕๖-๑๑-๐๓ ๑๒:๑๕
เก่งมากเลยค่ะ น่าชื่นชม
อ้างอิง
 
 
#6 team ๒๕๕๖-๑๒-๑๙ ๑๙:๑๕
:eek:
อ้างอิง
 
 
#7 dj ๒๕๕๗-๑๑-๐๒ ๐๘:๓๙
น่าตื่นเต้นจังเ ลย
อ้างอิง
 
 
#8 m ๒๕๕๘-๐๔-๑๐ ๑๑:๐๙
:lol: :lol: :lol: :lol:
อ้างอิง
 
 
#9 ไท ๒๕๕๘-๐๔-๒๗ ๒๑:๐๑
เย้ :D
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช