.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.3 ปี 2554

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 40 เขียนโดย SarnSeri 6941
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 41 เขียนโดย SarnSeri 5973
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 42 เขียนโดย SarnSeri 11100
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 43 เขียนโดย SarnSeri 5639
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 44 เขียนโดย SarnSeri 6584
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 45 เขียนโดย SarnSeri 5089
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 46 เขียนโดย SarnSeri 6428
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 47 เขียนโดย SarnSeri 10690
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 48 เขียนโดย SarnSeri 5378
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 49 เขียนโดย SarnSeri 5581