.

.

Pre-test เข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา ปี 2561


โรงเรียนสตรีวิทยา ได้ประกาศกำหนดการสอบ Pre-test เข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนะครับ

ซึ่งมีรายละเอียดตามนี้นะครับ...1. นักเรียนที่สมัครสอบได้ 

   ต้องเรียนอยู่ในระดับประถมปลาย คือ ป.4 หรือ 5 หรือ 6


2. การรับสมัครสอบ

   สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน แล้วชำระเงินทางธนาคารกรุงไทย

   สำหรับวันที่รับสมัครคือ 25 พฤศจิกายน 2560 ถึง 7 มกราคม 2561 ครับ


3. ค่าสมัครสอบ

   ค่าสมัครสอบ 500 บาท


4. วัน และวิชาที่สอบ

   สอบวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

     08.30-09.15 คณิต

     09.15-10.00 วิทยาศาสตร์

     10.00-10.45 ภาษาไทย

     10.45-11.30 สังคมศึกษา

     11.30-12.15 ภาษาอังกฤษ


5. ประกาศผลสอบ

   ประกาศผลในวันที่ 29 มกราคม 2561 ทางเว๊บไซต์ของโรงเรียน โดยมีรางวัลสำหรับผู้ที่ได้คะแนนดีๆ ด้วยนะครับ


สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน หรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ครับ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช