.

.

Pre-test เข้า ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ปี 2561


รงเรียนสตรีวิทยา 2

ได้ประกาศกำหนดการสอบ Pre-test เข้า ม.1 สำหรับปีการศึกษา 2561 แล้วนะครับ 

ซึ่งมีรายละเอียดแบบย่อๆ ดังนี้ครับ...


1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบ

   กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งก็คือ ป.4 หรือ ป.5 หรือ ป.6 นั่นแหละครับ


2. กำหนดวันรับสมัคร

   วันที่ 3 มกราคม 2561 - 13 มกราคม 2561

   โดยสามารถรับใบสมัครได้ที่โรงเรียน หรือจะพิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ได้

   ซึ่งถ้าหาไม่เจออาจคลิกตรงนี้ก็ได้ครับ


3. วิธีการสมัคร

   ผู้ปกครองสามารถสมัครแทนได้ โดยใช้แค่ใบสมัครเท่านั้น (ไม่ต้องใช้หลักฐานอื่นๆ)


4. ค่าสมัครสอบคนละ 400 บาท


5. วิชาที่สอบ มี 5 วิชา คือคณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และ สังคม


6. กำหนดสอบ 21 มกราคม 2561


7. ประกาศผลสอบ 31 มกราคม 2561


   

   


กาไว้บนปฎิทินกันก่อนนะครับ

แล้วถ้าพอมีเวลา หรือโอกาสอำนวย ก็ใคร่เชื้อเชิญครับ...
เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช