.

.

ข่าวล่าสุด : Pre-test เข้า ม.1 สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

 

สามเสนวิทยาลัย ได้ประกาศกำหนดการสอบ Pre-test เข้า ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนะครับ


 

โดยมีรายละเอียดแบบย่อๆ ดังนี้นะครับ...


1. กำหนดการรับสมัคร

    เป็นการรับสมัครแบบ Online นะครับ  ซึ่งการสมัครแบบ Online

    ก็ติดตามได้ที่ http://www.samsenpretest.com/home นะครับ

    หรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ครับ

   

    โดยกำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2560 ถึง 15 มกราคม 2561 ครับ

    

2. ผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบ

     จะเรียนอยู่ ป.4  ป.5 หรือ ป.6 ก็ได้ครับ3. ค่าสมัครสอบ

     - ประเภทห้องเรียนปกติ 500 บาท

     - ประเภทห้องเรียนพิเศษ 500 บาท

     ซึ่งจะสมัครสอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะสอบทั้งสองอย่างก็ได้ครับ4. วิชาที่สอบ

     - ห้องเรียนปกติ สอบ วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย และสังคม

     - ห้องเรียนพิเศษ สอบ วิทย์ คณิต และอังกฤษ

     ซึ่งก็เป็นไปตามปกตินะครับว่า ข้อสอบสำหรับห้องพิเศษก็จะยากกว่าห้องเรียนปกติครับ5. กำหนดการสอบ

     - ห้องเรียนพิเศษ สอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561  เวลา 8.30-12.00 น.

     - ห้องเรียนปกติ สอบวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.

 

ถ้ายังคาใจอยู่ ต้องการทราบรายละเอียดที่มากกว่านี้ ก็อาจโทรสอบถามได้ที่  02 6157576 หรือ 086 151 7308 หรือ 097 2507511 ครับ


  

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช