.

.

Pre-test เข้า ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2561

 

มีข่าว Pre-test ที่มาช้าเล็กน้อย แต่ก็ยังพอทันเวลาครับ

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้กำหนดตารางการสอบ Pre-test ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ครับ...


1. การรับสมัคร

   สามารถสมัครได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2560 - 29 ธนวาคม 2561

   โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียน หรือจะดาวน์โหลดจากที่นี่ก็ได้ครับ


2. ผู้มีสิทธิสมัครสอบ

   กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.4 หรือ ป.5 หรือ ป.6 ครับ


3. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

   นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ 2 โครงการ คือ โครงการห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนทั่วไป

   โดยมีค่าสมัครโครงการละ 400 บาท แต่ถ้าจะสมัครทั้งสองโครงการเลย ก็จะรวมเป็น 600 บาทครับ


4. วันสอบ

   ประเภทห้องเรียนพิเศษ สอบวันอาทิตย์ที่่ 7 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น.

   ประเภทห้องเรียนทั่วไป สอบวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น.


5. วิชาที่สอบ

   ประเภทห้องเรียนพิเศษ สอบ 3 วิชา คือ คณิต วิทย์ และอังกฤษ

   ประภทห้องเรียนทั่วไป สอบ 5 วิชา คือ คณิต วิทย์ สังคม ไทย และอังกฤษ


6. ประกาศผลสอบ

   ห้องเรียนพิเศษ ประกาศ 17 มกราคม 2561 

   ห้องเรียนทั่วไป ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2561

   โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เงินรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับ


หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้ที่เว๊ปไซต์ของโรงเรียนหรือจะคลิกที่นี่ก็ได้ครับ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช