.

.

Pre-test เข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปี 2561

 

มาแล้วครับพี่น้อง...

การสอบ Pre-test เข้า ม.1 ของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ประจำปีการศึกษา 2561 (Brush up your brain 2018) ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. สมบัติของผู้สมัคร

   ต้องกำลังศึกษาอยู่ประถมปลาย คือ ป.4 , ป.5 หรือ ป.6


2. กำหนดการรับสมัคร

   วันที่รับสมัคร 9 ธันวาคม 2560 - 9 มกราคม 2561 โดยสมัครผ่านเวปไซต์ของโรงเรียนบดินทรเดชา หรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ครับ กรอกสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเสร็จแล้วก็ไปจ่ายเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ


3. ประเภทการสมัครสอบ

   สามารถสมัครสอบได้ 3 ประเภทซึ่งอาจจะสมัครประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสองประเภท หรือทั้งสามประเภทเลยก็ได้ครับ โดยมีค่าสมัครประเภทละ 400 บาท ซึ่งแต่ละประเภทก็คือ :

   1. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

   2. ห้องเรียนพิเศษคณิต

   3. ห้องเรียนทั่วไป


4. วิชาที่สอบ

   1. ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สอบ 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

   2. ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ สอบ 2 วิชา คือ คณิตศษสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 

   3. ประเภทห้องเรียนทั่วไป สอบ 5 วิชาคือ วิทย์ คณิต ไทย สังคม และอังกฤษ


5. วันสอบ

   ห้องเรียนพิเศษวิทย์ สอบ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

   ห้องเรียนพิเศษคณิต สอบ 14 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.

   ห้องเรียนทั่วไป สอบ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.


6. ประกาศผล

   ห้องเรียนพิเศษ ประกาศ 22 มกราคม 2561

   ห้องเรียนทั่วไป ประกาศ 5 กุมภาพันธ์ 2561


สำหรับผู้ที่ได้คะแนนดีๆ ก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับ...


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช