.

.

Pre-test เข้า ม.1 โรงเรียนโยธินบูรณะ ปี 2561

 

มีข่าวล่า ที่มาช้าบ้างเล็กน้อย(อีกตามเคย)ครับพี่น้อง ง  ง


โรงเรียนโยธินบูรณะจัดโครงการทดสอบความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับนักเรียน เพื่อทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ...


1. กำหนดการรับสมัคร

   ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561


2. สมบัติของผู้สมัครสอบ

   โรงเรียนไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องเรียนอยู่ในระดับชั้นใด แต่โดยทั่วไปก็น่าจะเป็น ป.4 - ป.6 นะครับ โดยหากอยากทราบแบบไม่ต้องคาใจ ก็รบกวนพ่อแม่พี่น้องติดต่อสอบถามที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโยธินบูรณะ โทร. 0-2020-5791 - 2 ต่อ 300 หรือ 0-2118-9578


3. ค่าสมัครสอบ

   คนละ 500 บาท


4. วิธีการสมัครสอบ

   สมารถสมัครสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเข้าที่ไปเวปไซต์ของโรงเรียน หรือจะคลิกที่นี่ก็ได้ครับ


5. วันสอบ

   สอบในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. -12.00 น. โดยการสอบวัดความรู้จำนวน 5 รายวิชา ดังนี้ 

ฉบับที่ 1 คณิตศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ  
  ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 ข้อ  
  ภาษาไทย จำนวน 40 ข้อ  
ฉบับที่ 2 วิทยาศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ  
  สังคมศึกษา จำนวน 40 ข้อ  
รวม 180 ข้อ (ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง)


6. ประกาศผลสอบ

   ประกาศผลสอบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561หากสนอกสนใจ ก็ลองพิจารณาดูนะครับ...


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช