.

.

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร ประจำ ปี 2561


มาเล่าสู่กันฟังแล้วครับ...


การสอบคณิตศาสตร์ ของราชภัฏพระนคร ประจำ ปี 2561 เปิดรับสมัครตั้งหลายวันแล้ว และก็จะหมดเขตวันที่ 7 กันยายน 2561 นี้ นะครับ

โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับ...1. การสอบจะมีขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้...

1.1 การสอบช่วงเช้า เวลา 09:30 น. - 11:30 น.

   เป็นการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ค่าสมัครสอบ 300 บาท

1.2 สอบช่วงบ่าย เวลา 12:30 น. - 14:30 น. แบ่งเป็น 2 รายการ

   1.2.1 การสอบแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16/2561* ค่าสมัครสอบ 300 บาท

   1.2.2 การสอบ MATH - ENG Contest (MEC) 4th/2018* ค่าสมัครสอบ 500 บาท

 * ซึ่งรายการภาคบ่ายนี้ ต้องเลือกสอบรายการใดรายการหนึ่งนะครับ เนื่องจากสอบเวลาเดียวกัน*


2. ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561


3. รับรางวัล วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561


4. วิธีการในการส่งเอกสารใบสมัคร มี 2 ช่องทางนะครับ...

4.1) ส่งใบสมัครนี้พร้อมหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-9861162 (กรุณาโทรมาเพื่อยืนยันการส่งใบสมัครหลังการส่งโทรสารที่ 02-9861163)

4.2) ส่งใบสมัครนี้พร้อมหลักฐานการโอนเงินทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Inbox มาที่ Facebook Fanpage : www.facebook.com/ripnmath


5. วิธีการชำระเงิน  มี 2 ช่องทางคือ

5.1) โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บจก. เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 035-3-95995-6

5.2) ชำระเงินด้วยตนเองที่ อาคาร 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220


6. สนามสอบมีหลายแห่งมากๆ ครับ เลือกได้ตามความสะดวกเลยนะครับ

 -โรงเรียนเศรษฐบุตรบำ เพ็ญ (ศูนย์ใหญ่ กทม.)

 -โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา (กทม.)

 -โรงเรียนประชานิเวศน์ (กทม.)

 -โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา (กำแพงเพชร)

 -โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

 -โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

 -โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก (พิษณุโลก)

 -โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย (สมุทรปราการ)

 -โรงเรียนเอกชัย (สมุทรสาคร)

 -โรงเรียนสหวิทย์ (สุพรรณบุรี)

 -โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เชียงใหม่)

 -โรงเรียนบ้านปงสนุก (ลำปาง)

 -โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น ฝ่ายมัธยม

 -โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

 -โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

 -โรงเรียนเมืองเลย

 -โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

 -โรงเรียนปรมินทร์(เชียงพิณ) (อุดรธานี)

 -โรงเรียนนารีนุกูล (อุบลราชธานี)

 -โรงเรียนสฤษดิเดช (จันทบุรี)

 -โรงเรียนสายมิตรศึกษา (ปราจีนบุรี)

 -โรงเรียนอนุบาลระยอง

 -โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (เพชรบุรี)

 -โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 -โรงเรียนอนุบาลชุมพร

 -โรงเรียนดรุโณทัย (ตรัง)

 -โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา(กะทู้) (ภูเก็ต)

 -โรงเรียนตันติวัตร (นครศรีธรรมราช)

 -โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (สงขลา)

 -โรงเรียนอนุบาลสุราษฎ์ธานี

 -โรงเรียนเกษมทรัพย์ (นราธิวาส)

 -โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ


7. สามารถ Download ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกดตรงนี้ ก็ได้ครับ

 

 

 

สำหรับรายละเอียดการสอบเบื้องต้นมีดังนี้นะครับ

 

การสอบช่วงเช้า เวลา 09:30 น. - 11:30 น. วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

การสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19/2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ลักษณะข้อสอบ เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาที่ไม่มีในชั้นเรียนปกติ จำนวน 30 ข้อ แบบเติมคำตอบ

สอบเป็นรายบุคคล มี 4 ระดับ ได้แก่ระดับ ป.1-2, ป.3-4, ป.5-6 และ ม.1-3

เกณฑ์การให้รางวัล คะแนนเต็มระดับ ป.1-4 รับโล่ เหรียญทอง และเกียรติบัตร

คะแนนเต็มระดับ ป.5-6 และ ม.ต้น รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เหรียญทอง และเกียรติบัตร

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 ขึ้นไป ได้เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 - 97 ได้เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 92 - 94 ได้เหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 88 - 91 ได้เกียรติบัตรชมเชย

 

 

การสอบแข่งขันชิงแชมป์ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16/2561

สอบช่วงบ่าย เวลา 12:30 น. - 14:30 น. วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 (รายการช่วงบ่ายเลือกได้ 1 รายการเท่านั้น)

 

ลักษณะข้อสอบ เน้นการนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ หรือฝึกให้เหตุผล สื่อสารและนำ เสนอ ตามแนว PISA จำ นวน 6-10 ข้อ แบบเขียนตอบแสดงวิธีทำ

สอบเป็นรายบุคคล มี 2 ระดับ ได้แก่ ป.5-6 และ ม.1-3 (อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด)

 

MATH - ENG Contest (MEC) 4th/2018

สอบช่วงบ่าย เวลา 12:30 น. - 14:30 น. วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 (รายการช่วงบ่ายเลือกได้ 1 รายการเท่านั้น)

ลักษณะข้อสอบ เน้นโจทย์ปัญหาในชั้นเรียนปกติ จำ นวน 30 ข้อ แบบเติมคำตอบ

สอบเป็นรายบุคคล มี 5 ระดับ ได้แก่ ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 และป.6

เกณฑ์การให้รางวัล คะแนนเต็มในแต่ระดับชั้น รับโล่ เหรียญทอง และเกียรติบัตร

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 ขึ้นไป ได้เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตร

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 - 97 ได้เหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 92 - 94 ได้เหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตร

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 88 - 91 ได้เกียรติบัตรชมเชยซึ่งหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม  ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 02-986-1163, 098-161-7201

หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ www.facebook.com/ripnmath นะครับ


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช