.

.

การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปี 2561

ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือที่รู้จักกันในนาม สสวท. ได้เปิดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 อีกแล้วครับ โดยมีรายละเอียดอย่างย่อๆ ดังนี้นะครับ...


1. วิชาที่เปิดสอบ

          - วิทยาศาสตร์

           - คณิตศาสตร์

   ซึ่งจะสมัครวิชาหนึ่งวิชาใดเพียงวิชาเดียว หรือจะสมัครทั้งสองวิชาก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด


2. ระดับชั้นที่เปิดสอบ

          - ป. ต้น ซึ่งจะเรียนอยู่ชั้น ป.1 , ป.2 หรือ ป.3 ก็สมัครได้ครับ

            แต่ข้อสอบจะเป็นระดับ ป.3 นะครับ

          - ป. ปลาย ซึ่งจะเรียนอยู่ชั้น ป.4 , ป.5 หรือ ป.6 ก็สมัครได้ครับ

            แต่ข้อสอบจะเป็นระดับ ป.6 นะครับ


3. วันรับสมัคร

          - 1 สิงหาคม - 4 กันยายน โดยเป็นการสมัครทางออนไลน์นะครับ

          (สมัครผ่าน web site  http://genius.ipst.ac.th)


4. ค่าสมัครสอบ

          - 100 บาท/วิชา


5. กำหนดสอบ

          - 10 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งเป็นวิชาดังนี้

            09.30-11.30 น. สอบวิทยาศาสตร์

            13.00-15.00 น. สอบคณิตศาสตร์


6. ประกาศผลรอบแรก

          - 21 ธันวาคม 2561หากสนใจ และอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เวปไซต์ของ สสวท. นะครับ


และก็เช่นเดิมนะครับ เมื่อสมัครสอบแล้ว น้องๆหนูๆก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือหนังหา หรือหาโจทย์มาฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับ

ไม่ใช่เข้าไปสอบแบบตามบุญตามกรรม


เพราะนอกจากจะไม่ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้ว ยังเสียเงินและเสียเวลาไปเปล่าๆ (นั่น...บ่นอีกแล้ว)


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช