Categories
สสวท.ปี62

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ปี 2562 : ข้อ 9

ข้อ 9

เด็กชายพัดทดลองชั่งน้ำหนักในลิฟต์ ดังรูป 1 และ รูป 2

ถ้าลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นเร็วขึ้น ตาชั่งจะแสดงนำหนักของเด็กชายพัดได้ตามข้อใด

…………………………………….

เป็นไงบ้างครับ สำหรับโจทย์ข้อนี้ ลองปรึกษากันดูก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมาเฉลยข้อสอบข้อนี้ด้วยกันครับ